Контора    
liga stavok Перейти на сайт
Parimatch Перейти на сайт
BetCity Перейти на сайт
Mostbet Перейти на сайт
1xBet Перейти на сайт
Fonbet Перейти на сайт

 

Архив bet

 

. Abonents uzdod TELE7 iesniegt pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu

Все тарифные планы | Tele2

. persona īsā laika periodā ir izmantojusi vairākus pieslēgumus viesabonēšanā, kur lietošanas raksturs liecina par pieslēgumu izmantošanu mērķiem, kas nav raksturīgi parastai viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanai.

АО БЭТ. Производство и продажа шпал. Железобетонные

. Maksa par Abonenta saņemtajiem viesabonēšanas pakalpojumiem tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā pēc viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja, ārvalstu operatora, rēķina saņemšanas TELE7.

Динамо Москва футбольный клуб Неофициальный Сайт

. Personas datu apstrādi TELE7 veic saskaņā ar Vispārējās Datu Aizsardzības regulas prasībām. Datu apstrādes noteikumi ir iekļauti “Tele7 privātuma noteikumos”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. “Tele7 privātuma noteikumi” ir publicēti vietnē .

. Rēķinu par Ierīces ikmēneša maksājumu un sniegtajiem Pakalpojumiem TELE7 nosūta Abonentam reizi mēnesī uz Abonenta norādīto rēķina saņemšanas vietu.

. Ja Abonents ir iegādājies Tele7 dotētu Ierīci, tad viņam nav tiesību izbeigt Līgumu ar Tele7 pirms Līgumā noteiktā termiņa.

. Abonents, saistībā ar personas datiem, kurus tas apstrādā pakalpojuma saņemšanas gaitā, apņemas pilnā mērā nodrošināt visu VDAR prasību ievērošanu attiecībā uz personām, kurām ir nodevis lietošanā savu pieslēguma numuru.

. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Tele7 un Abonents risina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

. Lai izmantotu Replay Lietotājam ar Android sistēmu ir jālejupielādē Replay mobilo lietotni izmantojot Google Play Shop, bet ar iOS sistēmu, jālejupielādē Replay mobilo lietotni App Store.

. Pakalpojums “ Megogo Kino” un “ Megogo Kino + TV” ( turpmāk tekstā “ Megogo Kino” un “ Megogo Kino + TV” kopā saukti - Megogo):

Дата публикации: 2018-06-17 00:11